අපි ප්‍රමුඛ තාක්‍ෂණය, ගුණාත්මකභාවය පළමුව සහ පාරිභෝගිකයා පළමුව යන ව්‍යාපාරික දර්ශනය ආරක්ෂා කරන්නෙමු.

ඇණවුමක් ඉල්ලන්න

අපගේ සමාගමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Hebei Hexi Carbon Co., Ltd යනු ග්‍රැෆයිට් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ නිපදවන මහා පරිමාණ එක්-නැවතුම් ව්‍යවසායකි.එහි කාර්යාල ලිපිනය පිහිටා ඇත්තේ චීනයේ හෙබෙයි පළාතේ ජාතික ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික නගරයක් වන හඳන් හි ය.එහි කර්මාන්තශාලාව පිහිටා ඇත්තේ චීනයේ හෙබෙයි පළාතේ හැන්ඩන් නගරයේ චෙන්ග් ඇන් ප්‍රාන්තයේ චැංෂියැං නගරයේ ය.එය වර්ග මීටර් 415,000 ක වපසරියකින් යුක්ත වන අතර එහි සේවක සංඛ්‍යාව 280 කි.

  • කර්මාන්තශාලා පින්තූර (3)
  • කර්මාන්ත ශාලාව01
  • කර්මාන්ත ශාලාව02
  • කර්මාන්ත ශාලාව04
  • කර්මාන්ත ශාලාව06
  • කර්මාන්ත ශාලාව05
  • කර්මාන්ත ශාලාව07
  • කර්මාන්ත ශාලාව09

සහතිකය

සහතිකය03
සහතිකය01
සහතිකය05
සහතිකය-02
සහතිකය 04
×